Το νομικό πλαίσιο

  Το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/22-03-2013 Πράξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 3-7 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682 Απόφασης (Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002) του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2385/Β΄/26 Οκτωβρίου 2011).

Ιδρυτική πράξη Σύστασης Μουσείου

ΦΕΚ 2385/Β΄/26 Οκτωβρίου 2011